Relacje inwestorskie

Emisja obligacji seria B

Niniejszy materiał został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną Obligacji Serii B spółki Quantum Park Łódź sp. z o.o. i ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Ofercie Publicznej Obligacji Serii B oraz czynnikach ryzyka jest Memorandum Informacyjne dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej PCDM: https://www.pcdm.pl/emisja/quantum-park-lodz-seria-b/ oraz Emitenta: Relacje inwestorskie – Quantum Park Łódź. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane  na stronie 10 w rozdziale II Czynniki ryzyka Memorandum Informacyjnego. Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w obligacje korporacyjne może prowadzić do utraty części lub całości kapitału.

Emisja obligacji seria A

Niniejszy materiał został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną Obligacji Serii A spółki Quantum Park Łódź sp. z o.o. i ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Ofercie Publicznej Obligacji Serii A oraz czynnikach ryzyka jest Memorandum Informacyjne dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej PCDM: https://www.pcdm.pl/emisja/quantum-park-lodz-seria-a/ oraz Emitenta: Relacje inwestorskie – Quantum Park Łódź. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane  na stronie 10 w rozdziale II Czynniki ryzyka Memorandum Informacyjnego. Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w obligacje korporacyjne może prowadzić do utraty części lub całości kapitału.